Myy Oulu


critical thinking skills test questions Ostopäätökset tehdään yhä useammin verkossa palvelevan ja myyvän sisällön parissa.
Menestys lähtee omien kanavien tehokkaasta hyödyntämisestä.

come fare pratica con le opzione binari Olemme sisältömarkkinointiin keskittyvä toimisto. Viemme viestisi maaliin toteuttamalla kohdennettua, personoitua ja koukuttavaa sisältöä ostopolun eri vaiheisiin.

binäre optionen bot erfahrungen Uskomme analytiikan ja datan voimaan sisältöjen kehittämisessä ja kohdentamisessa.
Yhdistämme datan ja luovuuden tuloksellisesti.

Köp Cialis Mora (Siljan), Sverige Myyn toimipisteet ovat Helsingissä ja Oulussa.

Palvelut

Myy luo asiakkailleen liiketoimintaa vahvasti tukevia brändiuudistuksia, markkinoinnin konsepteja ja suunnitelmia. Palveluihimme kuuluvat myös mainostuotannot, esitteet, tapahtumien järjestäminen ja PR.

Myy on sisältömarkkinoinnin edelläkävijä, joka auttaa rakentamaan asiakkaidensa brändimielikuvaa ja kasvattamaan myyntiä digitaalisessa maailmassa.

Brändityöt

Brändi tekee organisaatiosta erottuvan ja viestii sen toiminnasta.  Visuaalisen suunnittelun ohella tehdään pääviestien määritys, mikä antaa konkreettisia työkaluja viestintään ja markkinointiin.

Brändi heijastelee paitsi organisaatiota myös aikaansa. Tämän vuoksi se täytyy päivittää tai uudistaa aina aika ajoin.

Markkinoinnin konseptit

Konsepti sisältää luovan idean - oivalluksen joka huomataan ja muistetaan - sekä graafisen ohjeistuksen. Lopputuloksena syntyy ohjeistus hankkeen, tuotteen tai palvelun viestintään ja markkinointiin.

Markkinoinnin konseptit auttavat kiteyttämään olennaisen kohderyhmääsi kiinnostavalla tavalla.

Markkinoinnin suunnitelmat ja PR

Suunnitelmassa määritämme markkinoinnin keskeiset kohderyhmät ja kanavat. Luomme kohderyhmiä puhuttelevia sisältöteemoja ja suosittelemme toimenpiteitä parhaan tuloksen aikaansaamiseksi.

Kun markkinoinnin peruslinjaukset on tehty brändin tai konseptin muodossa, on aika siirtyä konkretiaan ja tehdä suunnitelma viestinnälle ja markkinoinnille.

Sisällöt ja toteutukset

Myy on kumppani puhuttelevan ja mielenkiintoisen sisällön tuottamiseen esim. verkkosivuille, esitteisiin, presentaatioihin, videoihin, blogeihin ja sosiaalisen mediaan. Autamme myös tapahtumien ideoinnissa.

Yleisöt ja kohderyhmät ovat pirstoutuneet - kanavia ja sisältöjä on paljon. Miten saada oma ääni kuuluviin ja lisää kävijöitä omalle verkkosivulle?

Kiinnostuitko?

Kerro se meille!

Keissit

Tutustu töihimme


Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry on yhdistys, joka koordinoi omaishoitoon liittyviä hankkeita ja toimii jäsentensä edunvalvojana.

Yhteistyön tavoitteena oli uudistaa yhdistyksen brändi ja viestinnän lähtökohdat. Toiveena oli raikkaampi, entistä nuorekkaampi ja värikkäämpi ilme ja esiintyminen, jossa huumorikin on sallittua. Viestintää puolestaan haluttiin tehdä entistä asiakaslähtöisemmin ja kohdennetummin.

osol-symboli-1

Lopputuloksena aikaan saatiin kokonaisvaltainen muutos ja joustava kattobrändi, jonka alle on helppo sitoa myös tulevat hankkeet ja toiminnan painopisteet.

Myy yhtenäisti yhdistyksen viestintämateriaalit, verkkosivun www.osol.fi ja oppaat, joita oli syntynyt matkan varrella tukemaan toiminnan eri painopisteitä. Yhdistyksen julkaisut ja materiaalit ovat nyt tunnistettavia ja muodostavat yhdessä laajan tietopaketin omaishoidosta.


osol_esitteet  

Oulun kaupunki yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut (Y&Y) vastaa kaavoituksesta ja Oulun kaupungissa tapahtuvan rakentamisen luvittamisesta. Y&Y myös koordinoi ja vastaa useista kaupunkialueen kehittämiseen liittyvistä hankkeista. Organisaation toiminta liittyy vahvasti kaupunkikehityksen mahdollistamiseen ja kaupunkistrategian toteuttamiseen.

Kaupungin kehittäminen on yhteinen asia ja sivuaa kaikkien kaupunkilaisten arkea. Kuntalaisten lisäksi hankkeissa on lukuisia muistakin sidosryhmiä, joiden kuuleminen on olennainen osa hankkeiden toteuttamista.

Myy toteutti Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen käyttöön viestintäkonseptin ”Uudistuva Oulu”, jonka alle voitiin koota kaikki keskeiset ydinkeskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kaupunkikehittämisen kohteet. 

Ajantasainen hanketieto koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi Oulun kaupungin Uudistuva Oulu -verkkosivulle. Myy loi sivustolle rakenteen ja sisällön sekä ohjeisti graafisen ilmeen soveltamisessa. Sivustoa päivittää Oulun kaupunki.

Myy on ollut tukemassa myös yksittäisen hankkeiden viestintää ideoimalla erilaisia toimenpiteitä ja toteuttamalla mm. torialueen arkkitehtikilpailun tiedottamisen, verkkosivusisällöt ja yleisöäänestyksen. Ennen voittajan julkistusta arkkitehtuurikilpailusta tiedotettiin advertoriaalin muodossa sanomalehti Kalevassa ja Forum 24:ssa. Ilmoitus julkaistiin marraskuussa 2015. Voit lukea ilmoituksen klikkaamalla sitä.

ouka_forum24
Torialueen kehittämisestä tehtiin myös laaja kuntalaiskysely, jossa oululaiset saivat kertoa toiveitaan tulevaisuuden kauppatorista. Myy analysoi tulokset ja tuotti niistä infografiikat ja tietopaketin viranhaltijoiden ja kaupungin päättäjien käyttöön. Yhteistyö jatkuu toistaiseksi.

Hartela-Forum oy

Karjasillan Verstas on oululaisen Hartela-Forum Oy:n suunnittelema tulevaisuuden älykkäitä ratkaisuja hyödyntävä asumisen konsepti, jossa on mukana laaja verkosto niin oululaisia kuin valtakunnallisiakin toimijoita.

Rakensimme alueen markkinointiin brändin ja konseptin, jossa korostuu teknologisen edelläkävijyyden lisäksi hyvä elämä. Hanke nimettiin, tarinallistetiin ja Myy loi sille graafisen ilmeen. Sloganiksi valikoitui "Täällä asuu tulevaisuus".

Lisäksi Myy laati viestintäsuunnitelman sidosryhmäviestintään.

Screen Shot 2017-04-06 at 13.08.58

Partnera

Laadimme Partneralle viestintäsuunnitelman sidosryhmäviestintään ja autoimme sen toteuttamisessa.

Caritas-säätiö

Brändin kirkastaminen ja brändihierarkia.

Oulun Satama

Viestintäsuunnitelman ja esitemateriaalin tuottaminen.

Paras Paikka -kampanja

Paras Paikka -kampanjakonsepti suunniteltiin Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen viestintään. Kampanjan toteutuksessa hyödynnettiin sisältömarkkinointia.

Kampanjan taustalla oli tarve tavoittaa oululaiset ja Oulun lähialueella sijaitsevat, omiin toimitiloihin investoivat yritykset, joita kaupunki halusi informoida yrityspalveluistaan. Kanaviksi valittiin sanomalehti Kaleva, Kalevan verkkosivu ja Oulun kaupungin käytössä olevat sosiaalisen median kanavat (Facebook, Twitter ja Instagram) sekä näytöt Oulun kaupungin omissa tiloissa ja Rotuaarilla.

Myy suunnitteli ja konseptoi kolme viikkoa kestävän Paras Paikka -konseptin. Typografiassa hyödynnettiin Oulun kaupungin brändiohjeistusta. Kuvamaailma suunniteltiin kohderyhmän mukaisesti: suurin osa omia toimitiloja tarvitsevista yrityksistä toimivat teollisuuden ja logistiikan alalla. Värimaailmaksi valikoitui näin teräksen sininen.

paraspaikka_instagram

Sisältömarkkinoinnin suunnitelma laadittiin kolmen asiakascasen ympärille: Oulun autokuljetus, AJO-kiinteistöt ja PM-rakennus sekä heidän asiakkaansa Intolog Oy kertoivat kokemuksistaan Oulun kaupungin palveluista haastatteluissa, jotka julkaistiin Kalevan verkkosivulla.

OAK – juuret ja toiminta pysyvästi Oulussa - lue lisää
AJO-Kiinteistöt rakentaa Ruskossa - lue lisää
Tukikohtana Takalaanila - lue lisää

Sisältöjä markkinointiin Kalevan etusivulla ja sosiaalisessa mediassa.

Myysletter

Myysletter on Myyn uutiskirje, joka auttaa sinua suunnistamaan muuttuvassa maailmassa

Löydät meidät myös:

Myyläiset


Ota yhteyttä


Yhteystiedot

Myy Helsinki

KORKEAVUORENKATU 35, 3.KRS
00130 HELSINKI
+358 (0)50 555 4325

Myy Oulu

HALLITUSKATU 27 A 1
90100 OULU
+358 (0)40 5947426