Uusi Lastensairaala 2017

Lähtökohdat ja tavoitteet

Lastenklinikka Helsingissä hajoaa käsiin. Asiaa oli ihmetelty jo vuosikymmeniä, mutta päätöstä uuden sairaalan rakentamiseksi ei oltu saatu tehtyä. Ilman yksityistä rahoitusta sairaalan rakentaminen siirtyisi pitkälle tulevaisuuteen.

Lopulta joukko yksityishenkilöitä päätti tehdä asialle jotakin. Hankkeelle perustettiin tukiyhdistys, jonka tehtävänä on auttaa rakentamaan uusi, valtakunnallisesti palveleva lastensairaala vuoteen 2017 mennessä.

Varainhankintakampanjan tavoitteeksi asetettiin kerätä lahjoituksilla 30 miljoonaa euroa uuden lastensairaalan rakentamiseksi.

Luova ratkaisu ja toteutus

Varainkeruukampanjoita tuntuu leimaavan synkkyys ja asioiden korjaamattomuus. Lohduttomuus jatkuu vuodesta toiseen ja asian ratkaiseminen tuntuu mahdottomalta. Teimme iloisen ja uskoa luovan kampanjan, jossa korostimme hankkeen konkreettisuutta: rakennamme talon ja se on valmis vuonna 2017.

Aluksi käyttöön valjastettiin omat, ansaitut ja kumppaneiden kanavat. Helmikuussa 2013 nykyisessä lastensairaalassa järjestetyllä tilaisuudella saavutimme heti suuren mediahuomion. Hankkeen verkkosivulla ja sosiaalisen median kanavissa vaikutimme syntyneeseen keskusteluun. Yhdistyksen hallitus teki poikkeuksellisen paljon jalkatyötä yrityskohderyhmän tavoittamiseksi.

Kun hankkeen olemassa olon oikeutus oli lunastettu suuren yleisön keskuudessa, aloitimme jatkuvan verkkomarkkinoinnin, printtimainonnan sekä sisältöyhteistyön päämediayhteistyökumppanimme kanssa. Jatkuvan sisältömarkkinoinnin avulla pidimme hankkeen ajankohtaisena.

Megasuosittu Justin Bieber saatiin mukaan hankkeen puolestapuhujaksi keväällä 2013 pop-tähden Suomen konsertin yhteydessä. Perustimme lisäksi aktiivisen blogin, jossa nostettiin esille talkoolaisten tarinoita. Joulukuussa 2013 järjestimme jälleen tilaisuuden median edustajille kertoaksemme joulukampanjasta ja hankkeen etenemisestä. Kampanja toteutettiin yhteistyössä Bob the Robotin kanssa, joka vastasi mainonnan konseptista ja toteutuksesta.

Tulokset

Hanke löysi tiensä suomalaisten sydämiin nopeasti. Pian selvisi, että emme olleet synnyttäneet varainhankintakampanjaa, vaan kansanliikkeen. Jo alle vuodessa saavutimme tuloksen, jota emme edes itse uskaltaneet toivoa: 18.900.000 euroa. Ja vain 1,5 vuotta kampanjan aloituksesta koko 30.000.000 euron keräystavoite oli täynnä.

Ensimmäisen vuoden tavoite (6 milj. €) ylitettiin siis yli kolminkertaisesti ja kokonaistavoite saavutettiin 5 vuoden sijaan 1,5 vuodessa. Ensimmäisen vuoden jälkeen hankkeen tunnettuus oli huikeat 97 prosenttia (tavoite 50 %). Mediaosumia hanke sai 1.439 kappaletta ja noin 85 prosenttia jutuista oli neutraaleja tai positiivisia. Onnistuimme kääntämään yleisen mielipiteen, jonka mukaan tällaiset hankkeet tulisi aina kustantaa verovaroin.

Kommentoi

Samankaltaisia

Euromelanooma 2015 -kampanja

18.11.2015

Euromelanooma on kansainvälinen kampanja, jonka tavoite on melanooman ja muiden ihosyöpien tietoisuuden lisääminen, ehkäiseminen ja varhainen diagnoosi. Suomen kampanjan näkyvyys ylitti kaikki odotukset. Kampanja palkittiin Vuoden lääkeinformaatiotekona 2015.

Lue lisää ››››

Sitoutunut asiakas korvaa maksetun median

16.06.2015

Kasvuhakkerointi on uudenlainen asenne markkinointiin, joka muuttaa sen logiikkaa radikaalisti. Entä, jos unohtaisimme kaiken, mitä tiedämme markkinoinnista ja aloittaisimme sen täysin puhtaalta pöydältä?

Lue lisää ››››

Garmin Nordic Finland

04.06.2015

Garminin valikoiman monipuolistumisesta kertomiseen haluttiin käyttää tuoteviestintää. Neljässä toteutetussa kampanjassa hyödynnettiin menestyksekkäästi ansaittua näkyvyyttä blogeissa, aikakaus- ja sanomalehdissä sekä erilaisilla verkkosivuilla.

Lue lisää ››››

Aku Ankka

06.03.2015

Duckenheim-kampanjan tavoitteena oli juhlistaa 80-vuotiasta Aku Ankkaa tavalla, joka palvelee sekä aikuisten nostalgian nälkää että lasten ja nuorten digijanoa. Ilmiöittämisen avulla haluttiin korostaa Aku Ankan ajankohtaisuutta.

Lue lisää ››››

RAY: Työtä, kiitos!

04.03.2015

RAY:n Paikka auki –avustusohjelma lanseerattiin onnistuneesti sosiaali- ja terveysalan järjestöille, nuorille ja vaikuttajille. Vahva konsepti, Työtä, kiitos!, nosti nuoret aktiivisina toimijoina viestinnän keskiöön ja haastoi sidosryhmät toimintaan.

Lue lisää ››››

Suomen Pipliaseura

04.03.2015

Pipliaseura on järjestö, joka kääntää ja kustantaa Raamattua eri kielille. Pipliaseura halusi luoda erityisesti uusia potentiaalisia lahjoittajia puhuttelevan varainhankintakonseptin ja siirtyä sen myötä entistä vahvemmin varainhankintaan digissä.

Lue lisää ››››

#Brändi – asiakkaan palvelija

03.03.2015

Perinteisen kampanja-ajattelun voi unohtaa, sillä brändin täytyy olla näkyvissä sosiaalisessa mediassa vuoden jokaisena päivänä, 24/7. Potentiaaliset asiakkaat tavoitetaan oikeanlaisella sisällöllä juuri silloin kun he miettivät tuotteen tai palvelun ostamista.

Lue lisää ››››

Duckenheim

04.08.2014

Duckenheim kampanjens mål var att fira 80-årige Kalle Anka på ett sätt som tjänar både vuxna nostalgi hunger och digitala törst av barn och ungdomar.

Lue lisää ››››

Ray - Plats öppen

04.08.2014

RAY:s Plats öppen - tillskottprogram lanserades framgånsrikt på de sociala och hälso-organisationer, ungdomar och ledare. Den starka koncept, Arbete, tack!, väckte ungdomar som aktiva deltagare i centrum för kommunikation och utmanade intressenter till handling.

Lue lisää ››››

Finska Bibelsällskapet

04.08.2014

Finska Bibelsällskapet är en organisation som översätter och ger ut Bibeln på nya språk. Organisationen ville skapa en särskilt nya potentiella donatorer tilltalande koncept och flytta med den ännu starkare digitalisk fundraising.

Lue lisää ››››

Garmin Nordic Finland

04.08.2014

Produkt kommunikation användes för att tala om Garmin urbud av diversifiering. De fyra kampanjer genomförts tjänade synlighet bloggar, tidskifter och tidningar, samt en mängd olika webbplatser.

Lue lisää ››››

Nytt barnsjukhus 2017

04.08.2014

Insamlings målet var att samla in pengar till 30 miljoner euro för att bygga ett nyt barnsjukhus. Med hjälp av kontinuerlig innehåll marknadsföring målet uppnåddes på rekordtid på 1,5 år.

Lue lisää ››››

Donald Duck

03.06.2014

The goal of the Duckenheim campaign was to celebrate the 80-year-old Donald Duck in a manner that engaged both adults and children. We created a phenomena that made Donald Duck more relevant than ever.

Lue lisää ››››

RAY: Finland's Slot Machine Association

03.06.2014

RAY's Open position - supporting youth employment -program - was launched succesfully to social- and welfare organizations, young people and decision makers. The strong concept, Work, thank you!, put young people at the center of the communication challenging stakeholders to take action.

Lue lisää ››››

The Finnish Bible Society

03.06.2014

The Finnish Bible Society translates and publishes the Bible. In 2014 the Bible Society wanted to create a new fundraising concept with emphasis on digital fundraising aimed at new potential donors.

Lue lisää ››››

Garmin Nordic Finland

03.06.2014

Garmin launched four new products by engaging customers in blogs and media.

Lue lisää ››››

New children's hospital 2017

03.06.2014

The goal of the fundraising campaign was to collect 30 million euros in order to build a new children's hospital. With the help of continuous content marketing the goal was reached in only 1,5 years.

Lue lisää ››››